понеделник , февруари 19 2018
Начална Страница / Актуални / Това са най-перспективните развиващи се икономики

Това са най-перспективните развиващи се икономики

Доклад на BMI Research идентифицира 10-те най-перспективни развиващи се икономики. Това са икономиките, които се очаква да са двигател на икономическия ръст през следващите десет години.

Според прогнози на BMI тези десет страни ще добавят сумарно 4.3 трилиона БВП към световната икономика до 2025-та година, или еквивалента на японската икономика в момента.

Като цяло промишлеността и строителството ще са секторите, които в най-голяма степен ще допринесат за ръста на тези икономики.

Ето и кои десет страни попадат в класацията:

Бангладеш

Основен износ: селскостопанска продукция

Ръст на БВП 2015: 6.4%

Ниво на безработица: 4.9%

„Ориентираният към износ индустриален сектор на страната вече допринася за около една четвърт от БВП, като се очаква да продължи да повишава относителния си дял през следващите години“, се казва в доклада на BMI.

Египет

египет

Основен износ: петрол, плодове и зеленчуци, памук

Ръст БВП 2015 г.: 4.2%

Ниво на безработица: 12.8%

„Очакваме продължаващ ръст на инвестициите в Египет, предвид на повишаването на градското население, което се очаква да расте с един милион през следващите десет години. По-нататъшно развитие се очаква на автомобилния сектор и леката промишленост“.

Етиопия

Основен износ: кафе, зеленчуци, злато

Ръст на БВП 2015 г.: 10.2%

Ниво безработица: 16.8%

„Строителството, което трябва да посрещне рязката урбанизация в страната, както и инвестициите в инфраструктурни проекти, ще са основен източник на ръст за икономиката на страната. Ръстът в строителството се очаква да е 10.7% през следващите девет години“.

Индонезия

индонезия
Pura Ulun Danu

Основен износ: минерали и горива, машинни части

Ръст на БВП 2015 г.: 4.8%

Ниво на безработицата: 5.5%

„Ръстът на Индонезия ще е в много по-малка степен ориентиран към цените на суровините, в сравнение с последното десетилетие, като петролния и газовия сектор най-вероятно ще стагнират. Правителството обаче остава мотивирано да прехвърли ръста към износа на промишлени стоки, както и да повиши инфраструктурните проекти.

Кения

Основен износ: чай, кафе

Ръст БВП за 2015 г.: 5.6%

Ниво на безработицата: 40%

„Кения внася почти изцяло необходимите й ресурси за посрещане на енергийните й нужди. В тази насока потенциалните ниски цени на този род суровини през следващото десетилетие, може да даде сериозни възможности. Ръстът се очаква да е съсредоточен върху инфраструктурните проекти, финансовите услуги и търговията“.

Мианмар

Основен износ: природен газ, дървесина

Ръст на БВП за 2015 г.: 7%

Ниво на безработица: 5%

„Инвестициите в страната ще продължат да се насочват към няколко основни индустрии, следствие на политическата реформа в страната, която тече от 2010-та година. Трендовете на икономическа и политическа либерализация ще останат в сила и ще продължат да подкрепят ръста на икономиката“.

Нигерия

нигерия

Основен износ: петрол, какао

Ръст БВП за 2015 г.: 2.7%

Ниво на безработица: 23.9%

„Прогнозираният добър ръст на нигерийската икономика се очаква да се предизвика от вторични и дори третични за икономиката сектори. Финансовите услуги са „светлото петно“ в икономиката. Продажбите на дребно в страната се очаква да се повишават с ускорени темпове в бъдеще, макар и при стоките с ниска добавена стойност“

Пакистан

Основен износ: текстилни продукти, ориз

Ръст БВП за 2015 г.: 4.2%

Ниво на безработица: 6.5%

„Пакистан ще се развие в промишлен център през следващите години, отвъд текстилната и автомобилната индустрия. Инвестициите в страната ще се стимулират от ниските цени на енергийните суровини.“

Филипини

Основен износ: чипове, електронни продукти, транспортно оборудване

Ръст БВП за 2015 г.: 5.8%

Ниво на безработица: 6.3%

„Основните сектори ще включват автомобилите и строителството. Силен ръст на вътрешното потребление и бумът в сектора на строителството ще подкрепят икономиката на страната през следващите години. Борбата с корупцията в страната през последните години я направи по-привлекателна дестинация за инвеститорите“.

Виетнам

виетнам

Основен износ: земеделски продукти, петролно рафиниране

Ръст БВП за 2015 г.: 6.7%

Ниво на безработица: 3%

„Промишлеността и строителството ще продължат да съдействат за изключителното представяне на виетнамската икономика и през следващите години. Тези сектори ще останат привлекателни за инвеститорите.

Провери също

студентски заем

Финансовите навици на младите американци

Изследване сочи какви са финансовите навици на американците на възраст между 22 и 35 години. …