неделя , февруари 18 2018
Начална Страница / Актуални / БВП на България расте с 3.5% през третото тримесечие

БВП на България расте с 3.5% през третото тримесечие

Добра новина за България. Брутният вътрешен продукт на страната ни ускорява темпа си на ръст до 3.5% през третото тримесечие на годината, на годишна база или с 0.8 процентни пункта спрямо второто тримесечие на годината.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 24 631 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2016 г. е 21 168 млн. лeвa.

икономически ръст

По елементи на крайното използване, най-голям дял в БВП заема крайното потребление (69.7%), което в стойностно изражение възлиза на 17 160 млн. лева. През третото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4 508 млн. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е положително. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 8.5 и 3.9%.

През третото тримесечие на 2016 г. спрямо второто тримесечие на 2016 г. БВП1 по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление – с 1.3%, и износът на стоки и услуги – с 2.1%.

През третото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 1.0%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през третото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4.0%.

Провери също

студентски заем

Финансовите навици на младите американци

Изследване сочи какви са финансовите навици на американците на възраст между 22 и 35 години. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *