петък , януари 19 2018
Начална Страница / Актуални / Защо на младите ще им е трудно да тръгнат по пътя към богатството?

Защо на младите ще им е трудно да тръгнат по пътя към богатството?

Ние от Bogat.bg сме си поставили амбициозната цел да помагаме на нашите читатели да тръгнат по пътя към богатството, с предоставяне на знанията и уменията на успелите хора в най-различни области.

Поредни данни посочиха, колко е важно да полагаме повече усилия за повишаване на финансовата си грамотност. Изследване на маркетинговата агенция „Алфа Рисърч“, по поръчка на Visa, посочи че 55% от учениците от девети до дванадесети клас са недостатъчно финансово грамотни.

Младите бленуват за голяма доходност за кратък период от време

От общо 20 понятия във финансите юношите разпознават едва половината от тях, а в същото време само 3% се смятат за добре запознати с всички. Най-познати са често споменаваните в медии понятия като дебитни карти (41%), кредитни карти (40%), застраховки (36%) и кредити (35%).

finances

По-специфични понятия като инфлация, просрочие, първоначален капитал и др. остават извън познанията на учениците, показва проучването.

Според данните, юношите се справят относително добре с изчисляването на отстъпката при пазаруване с кредитна карта (66%) и когато сравняват отстъпката в проценти спрямо цената на продукта в абсолютно изражение (59%).

При задачите със специализирана терминология успехът е значително по-малък. Грешно отговарят 63% или признават, че не знаят дали ще купят повече или по-малко стоки при 10% инфлация и 8% лихва на депозита им в банката, ако цените останат непроменени. Задача със сложна лихва по депозит не могат да изчислят 71% .

Четири неща, които всеки студент трябва да знае за инвестициите

Според резултатите, най-слаба е финансовата подготовка в ІХ клас – 36 на сто от анкетираните се определят като грамотни по тази тема, а най-голяма е тя в ХІІ клас – до 52 на сто.

Като най-добре подготвени се оценяват учениците от профилираните математически и стопански гимназии (62%), докато две трети от младите юноши в другите училища – езиковите и особено професионалните гимназии, се чувстват слабо финансово грамотни.

Учениците също така не са запознати до голяма степен с ключови регулаторни функции на държавата, които ги засягат като граждани и бъдещи ползватели на финансови услуги: 74% от всички юноши не знаят каква сума се гарантира от държавата в случай на фалит на банка, 79% не знаят, че държавата не гарантира инвестициите в акции в случай на обезценяването им, а други 51% не са осведомени, че БНБ обявява валутните курсове и цената на златото.

Седемдесет и два процента от анкетираните отговарят, че родителите им изискват от тях да им съобщават какви разходи са направили, а при 53% родителите изискват да планират седмичните или месечните си разходи. Над половината от юношите (53%) съобщават, че имат възможности да спестяват.

Провери също

най-скъпа картина

Някои от най-скъпите неща в света

Някои стоки определяме като скъпи, а други са с цени, които направо не можем да …