вторник , януари 23 2018
Начална Страница / Имоти / Как да си купите имот от съдия-изпълнител?

Как да си купите имот от съдия-изпълнител?

Цените на недвижимите имоти се повишиха сериозно през последната година и половина. Ръстът в броя на сделките, доведе до увеличение в цените с между 15 и 20% в по-големите градове на страната.

Все повече хора се насочват или обмислят покупката на недвижим имот. Голяма част от тях могат да погледнат и към офертите на частните съдия-изпълнители.

Кодовите думи в обявите за недвижими имоти и какво означават?

Много от купувачи обаче, избягват този сегмент, поради няколко основни причини. На първо място не са запознати с процеса на покупка на имот от подобен род институции. И на второ, заради недостатъците, откривани в целия процес.

За да неутрализираме първата причина, ще погледнем към това каква е процедурата за участие в организиран търг, както и как протича процеса като цяло.

Всъщност основен мотив, за да наддавате за подобен род имоти, е цената. И докато има имоти, чиито цени са доста близки до пазарните, често се откриват и оферти с начални тръжни цени далеч под тези на редовните оферти.

ипотека

Преди да тръгнете да мислите за покупка на имот от частен съдия-изпълнител, трябва да са налице две неща. Първо да разполагате с 10% от началната цена на имота за който ще наддавате, определяна като задатък, който се внася преди търга.

Второто задължително условие е да сте си подсигурили останалите 90% от цената, в случай че спечелите наддаването за съответния имот.

ВАЖНО: Ако не можете да подсигурите останалите 90% от цената, с която сте спечелили наддаването в рамките на седмица, имотът се предоставя на следващия участник, предложил най-висока цена, а вие губите внесените 10%!!!

Така, че ако нямате сумата, по-добре се насочете към свободния пазар на имоти.

Защо американците не си купуват имоти?

Другият основен риск при покупката на имот са потенциалните претенции, които могат да се появят от трети лица и които могат да блокират ползването на закупения имот.

Т.е. можете да се окажете в патова ситуация при която да платите имота и после да осъзнаете, че нямате реална възможност да го ползвате. Това е друг сериозен недостатък, който възпира хората от покупките на ипотекирани имоти.

Каква е процедурата?

След като се уверите, че имотът отговаря на вашите нужди и проверите, дали върху него има учредени други ипотеки или възбрани, внасяте задатък в размер на 10% от началната тръжна цена по сметка на съдия-изпълнителя.

По време на търга, който се урежда в предварително обявени дата и час, можете да предлагате само суми по-големи или равни на началната тръжна цена. Имайте в предвид, че обикновено началните тръжни цени на имотите които се предлагат, са при нива от около 75% от „експертната оценка“ на оценители.

CourtJudgeGavel

Отварянето на пликовете с офертите се прави отново в районния съд в началото на работния ден, след крайния срок за подаване на офертите.

Подалият най-висока цена се обявява за купувач. Ако това не сте вие, имате право устно да предложите цена по-висока с размера на един задатък (10%) от офертата спечелила търга. В този случай се провежда незабавен търг с устно наддаване.

Ако вие сте спечелили търга имате една седмица, в която трябва да платите разликата между предложената от вас цена и задатъка, който вече сте внесли. Ако два купувача са предложили една и съща сума, то между тях се тегли жребий.

Следват две такси, за които трябва да се подготвите – за прехвърляне на имота се дължи данък от 2.5% от стойността му в Общината, както и 0.1% от стойността му за Агенция по вписвания; и за вписването на постановлението за възлагане, където таксата е в размер на 1.5% от продажната цена, не по-малко от 50 лева и не повече от 3 000 лева.

ВАЖНО! Покупката на имот от публичен търг не дава гаранции, че ще получите собственост върху имота, ако лицето спрямо което се провежда принудителното изпълнение, се окаже, че не е собственик на имота.

Това, което публичната продан гарантира обаче, е че ще получите собствеността на имота независимо от това колко ипотеки върху него са учредени, като те автоматично ще отпаднат.

В допълнение трябва да имате в предвид, че в наддаването за определен имот нямат право да участват: длъжникът, неговият законен представител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдебният изпълнител и негови служители, съдии, прокурори и следователи.

Провери също

покупка, или наем

Не знаете къде ще сте след 15 години? Не купувайте имот…

Едно от основните неща, които трябва да имате в предвид, преди да започнете да обмисляте …