вторник , януари 16 2018
Начална Страница / Имоти / Три мегатренда оформят бъдещето на търговските имоти в световен мащаб

Три мегатренда оформят бъдещето на търговските имоти в световен мащаб

Когато пазарите са волатилни, бъдещето може да изглежда доста несигурно. Подобна е ситуацията на пазарите на търговски недвижими имоти в момента, в световен мащаб.

И все пак, експертите припомнят, че в подобна среда могат да се правят най-добрите сделки с дългосрочен хоризонт.

Най-модерният нов начин за инвестиране в имоти за богатите

От консултантската агенция CBRE подчертават три оформили се тренда, които до голяма степен ще определят бъдещето на търговските имоти и съответно на инвестициите в тях през следващите години.

На първо място е глобализацията на световните пазари

глобализация

60% от закупените търговски имоти в Лондон през последните десет години са били купени от чуждестранни инвеститори.

През тази година се очакват 1.1 трилиона долара да се влеят на пазарите на търговски имоти в световен мащаб, или очакван ръст на инвестициите между 3 и 6%.

Как инвеститорите могат да се облагодетелстват от този тренд?

На първо място като формират добре диверсифициран портфейл от имоти с участието в различни географски райони.

На второ място инвеститорите трябва да мислят глобално, но да се подсигуряват „локално“ с местна експертиза, преди да прибягват към инвестиции.

Вторият мегатренд е свързан с демографски фактори

демографски фактори

3.3 милиарда души. Това е размерът на средната класа, която се очаква да е в Азия до 2030-та година, спрямо едва 500 милиона през 2009-та година.

Петдесет мега-градове, ще доминират световната икономика до 2030-та година.

222 милиона души. Това ще е броя на пенсионерите до 2030-та година в развитите страни. За сравнение, броят им през изминалата година е бил едва 164 милиона.

Как инвеститорите могат да се облагодетелстват от този тренд?

С пренасяне на инвестициите си на развиващите се пазари, където средната класа се очаква да нарасне съществено през следващите години.

И третият мегатренд са технологиите

технологии

61% е средният ръст на броя на технологичните работници в годините между 2010 и 2013-та.

2029-та година е годината, когато се очаква автономните автомобили да са широко разпространени и да доведат до пълна промяна в транспортния сектор.

Как инвеститорите могат да се облагодетелстват от този тренд?
Като насочват средства към индустриални имоти, които са в близост до големите градове и които ще се облагодетелстват от търсенето на начини за изграждане на дистрибуционни центрове в близост до потребителите.

Провери също

покупка, или наем

Не знаете къде ще сте след 15 години? Не купувайте имот…

Едно от основните неща, които трябва да имате в предвид, преди да започнете да обмисляте …