понеделник , януари 22 2018
Начална Страница / Водеща / Как да оценявате една компания?

Как да оценявате една компания?

За да разберат стойността на една компания, инвеститорите трябва да се обръщат към финансовите им отчети. Какво обаче, трябва да гледат в тях? Това е един фундаментален въпрос, на който експертите до голяма степен имат отговор.

Нуждата от инвестиции в образование днес – по-голяма от всякога

Ето и какво основно да гледате във финансите на една компания, когато трябва да оценявате нейната стойност:

Започнете с нейния финансов отчет

лични финанси

Финансовата позиция на една компания, до голяма степен се определя от обема на нейните активи и задължения. Тя също така включва и основния капитал.

Цялата тази информация, може да бъде намерена в тримесечния или годишния баланс на компанията. Той ще ви покаже състоянието й от финансова гледна точка, към определен момент, като в същото време, ще можете да проследите промяна на основните показатели във времето, в сравнение с предходното тримесечие или година.

Текущите активи и задължения

Активите на една компания са разбити на по-малки части – текущи и нетекущи. Текущите активи и задължения са тези, с период на живот до 12 месеца. Например, при текущите активи се включват материалните запаси.

Към текущите задължения се включват всички задължения, които трябва да бъдат платени в рамките на текущата година. Това може да включва задължения към доставчици, персонал, служители, данъци и други.

Задължение на компаниите е така да структурират паричните си потоци, че да могат да посрещнат текущите си задължения, без да се нарушава традиционния им бизнес.

Коефициент на ликвидност

20150706190223-mr-finance-fix-it-businessman

Този коефициент се определя, като обемът на текущите активи се раздели на текущите задължения. Той често се използва от експертите, за да определят доколко една компания ще може безпроблемно да посрещне своите задължения. Колкото по-голямо е това съотношение, толкова по-добре.

Нетекущи активи и задължения

Това са обемът на активите и задълженията, които се простират отвъд следващата година. Тук могат да се включват машини, съоражения и оборудване, земя и др. В дългосрочните задължения се включват кредити със срок над една година, оперативни лизинги с продължителност над 12 месеца и други задължения.

Счетоводна стойност

финансова оценка

Ако от общите активи се извадят сумарните задълженията, се получава това, което остава за акционерите. Това е стойността, която стои зад акционерния капитал в компанията.

Цена-счетоводна стойност

Когато се сравнява пазарната капитализация на една компания със счетоводната стойност, инвеститорите могат частично да добият представа, дали акциите на компанията са подценени или надценени. Най-просто, когато съотношението е равно или по-малко на 1, се приема, че компанията е подценена.

Провери също

обичам си работата

Седем житейски урока, които щеше да е добре да научим по лесния начин

Животът ни учи на много неща, за съжаление често по трудния начин. Много хора биха …

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *