петък , декември 15 2017
Начална Страница / Водеща / Българинът ползва най-скъпите кредити в ЕС

Българинът ползва най-скъпите кредити в ЕС

Наскоро един от най-видните банкови експерти заяви, че лихвеният спред в България е при здравословно ниво от 5.5%. Банките отчитат рекордни печалби, така че той не е притеснен за рентабилността на системата.

Това, което пропусна да спомене обаче е, че този банков спред или разликата между лихвите по кредитите и депозитите в страната ни, е най-висок не само сред страните от ЦИЕ, но и сред всички страни от ЕС.

Какво означава това на практика?

Small House on Stack of Hundred Dollar Bills Isolated on a White Background.

Това означава, че лихвите по депозитите при нива от под 0.5% са съпоставими, а често и по-ниски, в сравнение с останалите страни от ЕС, докато лихвите по кредитите са делеч по-високи.

Вижте още: Лихвите по 30-годишен кредит у нас, колкото целия кредит

Нещо повече, лихвите по ипотечните кредити у нас са най-високи в цяла Европа. При средно ниво от 6.1%, според изданието numbeo.com, тези лихви превишават лихвите в страни като Хърватия, Унгария и Румъния, въпреки че националната ни валута е обвързана с еврото.

Страна Лихви ип. Кредити Лихви депозити Лихвен спред
България 6,10% 0,40% 5,70%
Хърватия 5,70% 0,40% 5,30%
Унгария 5,42% 0,10% 5,32%
Румъния 5,20% 1,35% 3,85%
Полша 3,84% 1,20% 2,64%
Словения 3,40% 0,20% 3,20%
Латвия 3,33% 1,05% 2,28%
Естония 2,61% 0,10% 2,51%
Словакия 2,60% 0,40% 2,20%
Чехия 2,23% 0,30% 1,93%
Литва 2,22% 0,00% 2,22%
Средно 3,88% 0,50% 3,38%

данни: numbeo.com, Еurostat

За сравнение валутите в посочените три страни не са фиксирани с еврото, което крие сериозни лихвени рискове за депозанти и кредитоискатели – при поскъпване или понижение на валутите им спрямо еврото.

Казано по друг начин, докато българските банки са в много добро положение, предвид на високия лихвен спред (гарантиращ добри резултати, въпреки високото ниво на лошите кредити), то ситуацията за техните клиенти далеч не е толкова позитивна. Те държат свободните си спестявания по депозити с ниски лихви, докато в същото време, теглят далеч по-скъпи кредити от останалите европейци.

Това на което могат да се надяват бъдещите и настоящите кредитополучатели е, че нивото на лихвите по кредити ще продължи да се понижава, както през последните близо три години. За това са налице сериозни резерви.

Процентът на лошите кредити трайно се стабилизира през последната една година и започва да проявява признаци на понижение, което е още една добра новина за кредитополучателите.

Това допълнително може да даде възможност на банките (в условията на значителен разполагаем ресурс и при рекордните депозити), при наличието на сериозна конкуренцията между тях да го въведат в действие, да понижат нивата на лихвите по ипотечните кредити.

Провери също

обичам си работата

Седем житейски урока, които щеше да е добре да научим по лесния начин

Животът ни учи на много неща, за съжаление често по трудния начин. Много хора биха …