събота , януари 20 2018
Начална Страница / Водеща / Вижте кой дава най-високите лихви по депозити у нас?

Вижте кой дава най-високите лихви по депозити у нас?

След като уточнихме, че лихвите по ипотечните кредити у нас са най-високите в ЕС, то на практика, някак си остава надеждата поне да се отличаваме и с високи лихви по депозитите. Да, ама не…

На практика, лихвеният спред в страната ни (разликата между лихвите по кредитите и депозитите) също е най-висок в ЕС, което до голяма степен стои в основата на рекордните печалби на банките. Този голям лихвен спред се предопределя от високите лихви по кредитите и ниските лихви по депозитите.

Вижте още: Ако не в депозити, то в какво друго да държите спестяванията си?

stock-markets

И докато банкови експерти ще изредят стотици сложни финансови причини, защо това е нормално, или поне защо не е толкова ненормално (като високия процент на лоши кредити, отрицателните лихви в еврозоната, рекордната депозитна база и др.), то факт е, че има резерв за свиване на този лихвен спред.

Отново за съжаление на спестителите, това ще стане по-скоро по направление на понижение в лихвите по кредитите, отколкото по лихвите по депозитите.

И все пак, какво можете да очаквате, като лихва по депозита си в момента?

Да кажем, че имате 10 000 спестени лева. Ето колко ще получите за тях за година, като изключваме детските депозити и тези за пенсионери, за по-добра база за сравнение.

deposit

Трябва да отбележим, че това е просто моментна снимка и след един, три, пет или седем месеца ситуацията може да е далеч по-различна.

Най-висока лихва по промоционални депозити, открити до края на юни дават от TBI Bank. Минималният срок на депозита е 6 месеца, тоест не можете да теглите средствата си преди този срок (без известно наказание), а максималният е 1 година. Ефективният лихвен процент е фиксирана в размер на 1.63%, като се получава на падежа.

Вторият депозит с най-висока лихва, който откриваме в момента, идва от International Asset Bank. Ефективната лихва е фиксирана при ниво от 1.61%. Минималният срок на депозита е един месец, а максималният е три години.

Вижте още: Онлайн банки дават лихви до 4%

Казано по друг начин, тук ако ви се наложи да изтеглите средствата си по-рано, ще сте много по-гъвкави, срещу минимална жертва на доходност.

Общо взето с тези две предложения в момента се изчерпват предлагани лихви от над 1.5% на година.

Следващите предложения падат вече до лихвени нива от 1.47% и тук потребителите могат да избират между много и най-различни банки като – Първа Инвестиционна Банка, Инвестбанк, БАКБ и Тексимбанк, като търсят условията на депозитите, които в най-голяма степен отговарят на техните изисквания.

Вече посочихме колко е важно да търсите по-висок доход за вашите спестявания. В същото време обаче, не бива да забравяме и че депозитите са често търсене на убежище от спестителите, преди да пренасочат своите средства към други инвестиционни алтернативи.

След като уточнихме това, трябва да уточним и колко важна е доходността за един по-дълъг период, за да постигнете инвестиционните си цели. Например ако държите средствата си при влихва от 1.63% за да кажем десет години, то вашите 10 000 лева ще са се превърнали в 11 754, 91 лева в края на периода. Ако приемем че средната инфлация за този период е 2.5% то на практика след този период ще сте загубили 1000 лева от покупателната стойност на парите си. Или казано по друг начин ще е било по-добре да ги изхарчите преди десет години, вместо да ги държите на депозит. Затова освен за лихвите по депозитите, трябва да внимавате и с нивото на инфлацията.

Провери също

обичам си работата

Седем житейски урока, които щеше да е добре да научим по лесния начин

Животът ни учи на много неща, за съжаление често по трудния начин. Много хора биха …