събота , януари 20 2018
Начална Страница / Водеща / Инвестиционната среда е идеална за финансови пирамиди!

Инвестиционната среда е идеална за финансови пирамиди!

Помните ли края на 90-те години. На мода в България бяха пирамидите. С какво очароваха този род измамни схеми – с обещания за високи доходи в среда на висока инфлация и валутна обезценка…

И макар причината тогава да бе далеч по-различна (в условията на висока инфлация, която изяждаше покупателната способност на спестяванията), от тази в момента, нискте лихви по депозитите в момента и липсата на инвестиционни алтернативи, могат отново да тласнат хората към подобни „измамни обещания“.

Нека да проверем дали средата в момента не е особено подходяща за ново плъзване на тези мошенически схеми…

pyramid-up

Депозитите на родните инвеститори – при рекордна стойност

Ръстът им се забавя, лихвите – рекордно ниски… (от БНБ, дори въведоха отрицателни лихви, за да не са по-назад от ЕЦБ). Определено хората започват да се оглеждат за по-добри инвестиционни алтернативи.

Вижте още: Как да се защитите от срив на чуждите пазари?

Наличие на нормални инвестиционни алтернативи – няма много.

Имотите поскъпнаха през последната година и половина, темпът им на повишение се очаква да се забави

Прогнозите са да се забави и доходността от наемите. Тази доходност от 5%, макар и около десет пъти по-висока от лихвите по депозитите, определено не е достатъчно голям мотиватор за много от инвеститорите, поради всички тежести свързани с менъжирането на един имот (такси и данъци, разходи по реновиране, опасност от непълна заетост, разправии с наематели и т.н.).

Няколко имотни тренда за 2017-та година

Борсата като инвестиционна алтернатива?

Определено можем да кажем, че родният капиталов пазар, проявява признаци на сериозно раздвижване през последните три-четири месеца. Ще трябва да изтече още доста вода обаче, преди „попарилите“ се инвеститори да започнат да гледат на инвестициите на БФБ, като алтернатива за трудно препечелените им средства.

В допълнение, световните фондови пазари са при нива близки до рекордните им стойности (щатските пазари), а опасността от по-сериозна корекция не ги правят много сигурни за запазване на капитала.

Земеделската земя…

Този род активи, който се отличаваше с доходност от около 15% през последните дванадесет години, като че ли поизчерпа на този етап потенциала си за ръст. Очакванията на експертите са класа да поскъпва с около 5% годишно, в среда на ограничаване на повишението на рентите.

Еврото поевтинява спрямо долара…

В допълнение световната икономика е далеч от значително ускоряване на ръста си, а европейската икономика така е зациклила, че стимулите и ниските лихви, най-вероятно ще продължат през следващите една-две години.

Напълно е възможно нова световна рецесия да пламне, този път идваща от развиващите се пазари. Такава криза със сигурност би засегнала почти всички иневстиционни класове активи, подобно на последната. Високата им корелираност няма да остави възможност на инвеститорите да се скрият където и да е…

В условията на свръхликвидност и липсата на сериозни алтернативи за инвестиции и ниска доходност, определено средата за появата на пирамидални структури е „идеална“.

И накрая, ако някой ви предложи доходност, която изглежда твърде добра, за да е истина, то имайте в предвид, че най-вероятно няма да е истина…

Провери също

обичам си работата

Седем житейски урока, които щеше да е добре да научим по лесния начин

Животът ни учи на много неща, за съжаление често по трудния начин. Много хора биха …