сряда , февруари 21 2018
Начална Страница / Водеща / Застрашени ли са пенсионните спестявания в светлината на Brexit?

Застрашени ли са пенсионните спестявания в светлината на Brexit?

Сривът на световните фондови пазари в светлината на излизането на Великобритания от границите на ЕС, няма как да не притесняват и родните спестители и да повдигнат въпроса – „Застрашени ли са спестяванията им в резултат на кризата?“.

За да дадем в известна степен отговор на този въпрос, ще разгледаме портфейла на най-големия пенсионен фонд в страната ни – този на ПОК Доверие, който се грижи за спестяванията на над 1.2 милион българи и управлява активи на стойност близо 2.4 милиарда лева.

Та как изглежда инвестиционният портфейл на фонда?

doverie 1

  • даннните са от сайта на ПОК Доверие

Според статистиката на компанията, към края на март на тази година, 82.99% от инвестициите на фонда са в ценни книжа. Паричните средства на каса и по разплащателни сметки са в размер на 9.1%, банковите депозити заемат 4.17%, а в инвестиционни имоти са насочени 3.01% от средствата. Вземанията представляват 0.73% от активите под управление.

Сами по себе си тези данни не говорят много за визията на портфолио мениджърите. Затова ще ги сравним със ситуацията преди една година. А към края на март на 2015-та година, портфейлът е бил следния – 86.59% в ценни книжа, 7.7% в банкови депозити, 3.14% в инвестиционни имоти, 1.74% в парични средства в брой и вземания от 0.83%.

Искате пенсия от 1000 лева на месец, ето какво трябва да направите

Както се вижда за последната една година, намаляват инвестициите в ценни книжа, както депозитите (най-вероятно заради понижението по лихвите по тях), като съществено се повишават и държаните средства в кеш – от едва 1.7% до над 9%.

пенсионен фонд

Казано по друг начин, явно мениджърите се подготвят за по-трудни времена на фондовите пазари.
Както най-вероятно е ясно на всички, големият процент на инвестициите в ценни книжа, ще предопределя представянето и доходността на фонда. Т.е. важно е да проследим в какво са насочени основните инвестиции на фонда.

Добрата новина и успокояващото в най-голяма степен за инвеститорите тук е, че основна част от инвестициите в ценни книжа – по-точно 55.5% са насочени към дългови ценни книжа (където загубите не могат да са съпоставими с тези в акции).

Всъщност пенсионната възраст се понижава последните 100 години (в развитите страни)

Повишението на дълговите книжа спрямо края на миналата година е отчетливо, когато този род инструменти са заемали 52.3% от инвестициите в ценни книжа. Ръстът идва почти изцяло за сметка на инвестициите в акции, понижили се с два процентни пункта до 27.5%.

Т.е. на по-значителна волатилност може да е изложен едва 27.5% от портфейла на ПОК Доверие, която е частта инвестирана в акции.

Трябва да се има в предвид обаче, че тези вложения са широко диверсифицирани, както по пазари (основно между щатските, европейските и българския), така и по активи – в дружества от различни сектори и отрасли, както и в инвестиционни схеми.

Pension-The-Future

Тук отново има добра новина – а тя е, че над 40% от инвестициите на фонда са насочени към България, докато с тегла над 10% са още инвестициите към пазари като САЩ и Германия, а с близо до 10% е и Франция.

Да кажем, че портфолио мениджърите на фонда са си свършили работата и подбраните от тях позиции се понижават в унисон с индексите на съответните страни.

BREXIT-а инициира загуба за широкия щатски индекси S&P 500 от едва 3% до момента. Близо два пъти по-големи са загубите на европейските индекси, а родния пазар почти не реагира извън границите на нормалната флуктоация.

Ако не в депозити, то в какво да държите спестяванията си?

Или въз основа на теглата на тези пазари, в портфейла на пенсионното дружество, то едва ли загубите от излизането на Великобритания могат да отнемат повече от 1.5 процентни пункта от активите му към момента. Това определено може да се причисли в рамките на разумните флуктоации. И е далеч зад големите загуби регистрирани от инвестиционните и хеджфондовете по света, в среда на „заличаване“ на рекордните 2 трилиона долара от световните пазари, само миналия петък.

Т.е. спестителите не бива да се притесняват за своите пенсионни спестявания, а да се уповават на широката диверсификация и факта, че в дългосрочен план инвестициите в акции са доказано най-добрата инвестиционна алтернатива за увеличаване на спестяванията… Това което се иска от фондовите мениджъри е просто да си вършат работата и да съставят добре диверсифицирани портфейли от ценни книжа и дългови инструменти.

Провери също

обичам си работата

Седем житейски урока, които щеше да е добре да научим по лесния начин

Животът ни учи на много неща, за съжаление често по трудния начин. Много хора биха …